Cronologie

Repere în istoria UPT

1920
Începe activitatea Şcolii Politehnice la Timişoara în baza Decretului Regal nr. 4822 din 11.11.1920.
1920
Se înfiinţează „Societatea sportivă a Şcolii Politehnice”.
1921
Prin Decretul nr. 365/1921 este numit „Consiliul de Perfecţionare Profesională a Politehnicii din Timişoara”.
1921
Apare primul număr al Anuarului Şcolii Politehnice.
1921
Se iniţiază primul ciclu de conferinţe publice ştiinţifice şi de cultură generală. A fost constituită „Societatea Studenţilor Şcolii Politehnice Timişoara”.
1921
Se înfiinţează „Revista Matematică din Timişoara” (RMT) sub conducerea profesorului universitar Traian Lalescu, rectorul Şcolii Politehnice.
1923
Se inaugurează Pavilionul de Mecanică, la 11 noiembrie.
1923
Se înfiinţeaza „Societatea Ştiintifică a Şcolii Politehnice din Timişoara” care tipăreşte în 1925 primul număr al publicaţiei „Bulletin Scientifique de l`Ecole Politehnique de Timisoara”.
1923
A fost înfiinţată „Societatea matematică a studenţilor”. Se dau în folosinţă 3 vile pentru locuinţele corpului didactic, în perimetrul de teren alocat Şcolii Politehnice.
1924
Se acordă diploma de inginer primei promoţii.
1927
Se organizează primul Congres al inginerilor, absolvenţi ai Şcolii Politehnice.
1927
Se dă în folosinţă primul cămin pentru studenţi, cu 220 locuri.
1929
Se înfiinţează prima Societate de Chimie din România.
1930
Se dă în folosinţă cantina studenţească.
1933
Se creează două facultăţi distincte: Electromecanică şi Mine şi Metalurgie.
1934
Se înfiinţeaza Asociaţia profesorilor de Matematică.
1935
Şcoala Politehnică a primit dreptul de a conferi titlul de doctor inginer, dar reglementarea procedurii a fost aprobată de Consiliul de Perfecţionare Profesională în 1937.
1937
Se dă în folosinţă baza sportivă „Politehnica”.
1938
„Academia de Înalte Ştiinţe Agronomice din Cluj” se transformă în facultate şi este subordonată Politehnicii din Timişoara până în anul 1945.
1939
Se acordă primul titlu de doctor inginer profesorului Ştefan Nadăşan.
1941
Se înfiinţează Facultatea de Construcţii.
1945
Se înfiinţează Facultatea de Agronomie care a funcţionat în cadrul Şcolii Politehnice până în anul 1948.
1948
Şcoala Politehnică îşi schimbă denumirea în „Institutul Politehnic din Timişoara”.
1948
Facultatea de Mine şi Metalurgie se desprinde de Institutul Politehnic din Timişoara.
1948
Institutul Politehnic Timişoara cuprindea: 4 facultăți (Facultatea de Mecanică; Facultatea de Electrotehnică; Facultatea de Construcţii; Facultatea de Chimie) cu 12 secţii de specializare.
1948
Se editează „Bulletin de Science et Technique de Politechnique de Timisoara”, denumire schimbată în 1949 în „Buletinul de Ştiinţă şi Tehnică al Institutului Politehnic din Timişoara”.
1952
Au luat fiinţă, pentru prima dată, cursurile serale cu durata de 6 ani şi cursuri de fără frecvenţă.
1953
Se înfiinţează Facultatea de Material Rulant, transformată în secţie a Facultăţii de Mecanică în 1954.
1956
Buletinul ştiinţific apare cu denumirea „Buletin științific şi tehnic al Institutului Politehnic din Timişoara”.
1956
Se trece la durata învaţământului, la cursurile de zi, de 5 ani.
1961
A fost pus în funcțiune MECIPT-1, primul calculator alfa numeric din țară și primul calculator din mediul universitar din România.
1961
Se înfiinţează „Centrul de calcul”.
1962
Este transferată de la Craiova Facultatea de Mecanică Agricolă.
1968
S-au înfiinţat secţiile de subingineri de la Facultatea de Mecanică şi Facultatea de Construcţii.
1969
S-au înfiintat secţiile de subingineri de la Facultatea de Electrotehnică.
1970
A luat fiinta secţia de Arhitectură în cadrul Facultăţii de Construcţii şi secţia de Electronică Aplicată la Facultatea de Electrotehnică.
1970
Se sărbătoreşte semicentenarul institutului, ocazie cu care i-a fost acordat dreptul de a purta numele de Institutul Politehnic „Traian Vuia” din Timişoara. Institutul cuprindea 5 facultăţi, cu 24 de secţii de specializare pentru ingineri şi subingineri, 537 cadre didactice şi 5653 de studenţi.
1972
Se înființează secțiile serale de subingineri pe lângă Electrocentrale Porțile de Fier, Uzinele Mecanice Timișoara, Uzina de Vagoane Arad, în subordinea Politehnicii Timișoara, la care acticitatea didactică s-a desfășurat cu sprijinul cadrelor din Catedra de TCM, de la Facultatea de Mecanică.
1973
A intrat în funcţiune Secţia de Prototipuri şi Microproducţie cu Profil Electric şi Mecanic.
1974
Se înfiinţează Institutele de subingineri din Hunedoara şi Reşiţa subordonate Institutului Politehnic din Timisoara cf. Buletinului Oficial nr.81/1974
1975
A luat fiinţă Centrul de Calcul Electronic al Institutului.
1976
S-a dat în funcţiune noul local al Facultăţii de Electrotehnică.
1977
Se finalizează corpurile de clădiri de la Facultatea de Mecanică.
1981
Se dau în folosinţă noul corp de clădire al Facultăţii de Construcţii şi Pavilionul de Orologerie de la Facultatea de Mecanică.
1982
Se încheie construcţia noului corp de clădire de la Facultatea de Chimie.
1982
Se pune în exploatare primul robot industrial românesc, REMT – 1, construit de Institutul Politehnic „Traian Vuia” Timişoara şi Electromotor Timişoara.
1990
S-au înființat Facultățile de Automatizări și Calculatoare, respectiv Electronică și Telecomunicații, prin transformarea secțiilor existente în cadrul Facultății de Electrotehnică.
1991
În baza Notei Guvernului din 04.01.1991 şi a Ordinului Ministrului Învaţământului şi Ştiinţei nr. 4894 din 22.03.1991, se schimbă denumirea Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timişoara în UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN TIMIŞOARA.
1995
În baza Hotărârii de Guvern nr. 568 publicată în Monitorul Oficial în data de 16.08.1995, se schimbă denumirea Universităţii Tehnice din Timişoara în UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA.
1996
Se înființează Facultatea de Management în Producție și Transporturi
2005
Se înființează Facultatea de Arhitectură
2011
Se înfiinţează Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării.
2013
În baza Hotărârii de Guvern nr. 493/2013 publicată în Monitorul Oficial nr.447/22.07.2013 se schimbă denumirea UNIVERSITĂȚII „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA în UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA.
2013
Se înființează Comitetul Director al UPT, singurul organism consultativ de acest gen din țară, format din personalități proeminente ale mediului socio-economic regional.
2013
Se inaugurează clădirea-atelier de pe str. C. Porumbescu.
2014
Se inaugurează noua Bibliotecă a UPT.
2014
Prima ediție a manifestării „Politehnica Timișoara – un pas spre viitorul tău!”
2015
Inventatorul primei cornee artificiale, profesorul Traian V. CHIRILĂ, absolvent al Facultății de Inginerie Chimică în 1971, primește titlul de Doctor Honoris Causa al UPT
2015
Radu-Emil Precup, de la Universitatea Politehnica Timişoara a fost desemnat cel mai bun din lume în domeniul automaticii, în baza unui clasament realizat de Scopus
2015
Se inaugurează noul corp de clădire al Departamentului IMF de la Facultatea de Mecanică
2016
Conducerile universităților de top cu profil tehnic din țară au înființat Alianța Română a Universităților Tehnice (ARUT), primul ales în funcția de președinte fiind rectorul UPT, Viorel-Aurel Șerban
2016
SCImago Institutions Rankings poziționează Universitatea Politehnica Timișoara pe locul II în topul universităților din România
2017
Raportul anual al Societății Academice din România (SAR) plasează Universitatea Politehnica Timișoara pe locul II în România, atât din perspectiva cuantumului fondurilor atrase prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POSCCE), cât și din cea a corelării lor cu creșterea performanței instituționale
2017
Se inaugurează noul corp administrativ al Facultății de Inginerie din Hunedoara
2017
Se inaugurează Centrul de Conferințe al UPT, cu trei amfiteatre, dotate la cele mai înalte standarde
2018
Este organizată o festivitate de omagiere a unuia dintre ctitorii Școlii Politehnice timișorene, profesorul, inginerul și arhitectul Victor Vlad, cu dezvelirea bustului acestuia, evenimentul fiind primul din seria celor dedicate centenarului Universității Politehnica Timișoara
2018
La Facultatea de Management în Producție și Transporturi a fost inaugurat un Atelier Digital Google, primul deschis într-o universitate tehnică
2018
Prima ședință a Consiliului Academic, organism consultativ subordonat Rectorului UPT, format din personalități reprezentative ale comunității academice a Politehnicii, buni cunoscători ai realității trecute și prezente
2018
Consiliul Local Timișoara a adoptat Hotărârea nr. 609/16.11.2018 privind aprobarea declarării anului 2020 - Anul Politehnicii în Timișoara
2019
ADR Vest și UPT au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale universitare la Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului”, în valoare de 5,8 milioane de euro
2019
Universitatea Politehnica Timișoara a demarat proiectul Politehnica™ 100% performanță, cu scopul de a identifica și sprijinii 100 de tineri cu capacități deosebite din liceele din regiune, cărora li s-au acordat premii de excelență în valoare de 1000 de euro fiecare și care au fost puși în legătură cu 100 de mentori din rândul absolvenților de succes ai UPT
2019
UPT a fost inclusă în clasamentele internaționale pe două domenii ale ingineriei: în inginerie mecanică, aeronautică și ingineria fabricației UPT se află între primele 350 universități la nivel global și pe locurile 1-2 în România, la egalitate cu Politehnica București; în domeniul inginerie electrică și electronică poziționarea este între primele 500 de universități la nivel global și pe locul 3 la nivel național
2019
Se inaugurează sala de sport de la Facultatea de Inginerie din Hunedoara